Pečovatelské služby

Úvod 5 Kde hledat pomoc 5 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby


 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Umožňuje svým klientům, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém známém domácím prostředí a žít běžným způsobem, na který jsou zvyklí. Snaží se ale vždy o poskytování jen takové míry podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snaží se snižovat závislost na pomoci někoho dalšího.

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností – pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy nebo pomoc při její přípravě, zajištění podání léků, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Seznam všech pečovatelských služeb rozdělených dle jednotlivých krajů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně v rámci registru sociálních služeb. Odkaz:

Seznam všech pečovatelských služeb rozdělených dle jednotlivých krajů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně v rámci registru sociálních služeb.
Tvorba webových stránek: Webklient