Kontakty

Kontaktní osoba pro poskytnutí informací týkající se projektu a jeho aktivit:

Mgr. Martina Krhutová, projektový manažer projektu, Charita Ostrava

e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz
mobil: 733 676 692

Partneři projektu a kontaktní osoby:

Ing. Lenka Tichá, koordinátor aktivit partnerů projektu

e-mail: lenka.ticha@osu.cz

telefon: 553 464 032

Mgr. Katarína Valentová, ředitelka ALZHEIMER HOME Ostrava

e-mail: katarina.valentova@alzheimerhome.cz

mobil: 722 986 651

Odkaz na webové stránky Fondů EHP a Norska: www.fondyehp.cz

Tvorba webových stránek: Webklient