Vše o projektu

Tyto webové stránky jsou vytvořeny v rámci mediální kampaně, která je součástí projektu: „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“ s reg. číslem ZD-MGS2-007.

Projekt je podpořen grantem z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů z programu – Zdraví a programové oblasti 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví. Nositelem projektu je Charita Ostrava a mezi zapojenými partnerskými organizacemi je Lékařská fakulta Ostravské univerzity v OstravěALZHEIMER HOME Ostrava a mezinárodní norský partner Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste.

Vzájemnou spoluprací mezi partnery je vytvářeno zázemí pro edukační a konzultační činnost, díky partnerství s partner Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste probíhá výměna příkladů dobré praxe a předávání zkušeností z ČR a Norska v oblasti života s onemocněním demencí. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě odborně zaštiťuje a poskytuje prostor pro organizaci osvětových akcí pro veřejnost včetně vzniku edukačních videí i tištěných materiálů. Zapojení partnera ALZHEIMER HOME Ostrava přináší propojení neformálních pečovatelů s prostředím profesionální péče o osoby s demencí.

Délka trvání projektu je 26 měsíců. Celková finanční dotace projektu je 4 126 242 Kč. Tato částka je rozdělena mezi jednotlivé partnery a jsou z ní financovány všechny aktivity projektu:

  • osvětový program pro veřejnost
  • exkurze
  • interaktivní přednášky
  • praktické workshopy
  • podpůrné skupiny a individuální poradenství pro pečující osoby o člověka s demencí

Aktivity projektu jsou realizovány převážně v Moravskoslezském kraji, resp. v Ostravě, část aktivit pro neformální pečovatele je realizována v Olomouckém kraji, resp. Olomouci.

Projekt je zaměřený na problematiku specifické péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence a související dopady na neformální pečovatele. Prostřednictvím aktivit projektu dochází ke spolupráci mezi organizacemi zaměřující se na péči o lidi, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence.

Tvorba webových stránek: Webklient