Příznaky

Úvod 5 O demenci 5 Příznaky

Varovné signály a příznaky demence


 

Při péči o seniory je potřeba mít na paměti nejčastější příznaky, které souvisí se syndromem demence a nemocnému způsobují potíže v jeho každodenním životě. Proto je důležité umět odlišit varovné signály počínající demence od typických projevů, které běžně souvisí s přibývajícím věkem jedince.

Americká organizace „Alzheimer’s Association“ uvádí 10 varovných signálů, které mohou upozornit rodinné pečující na příznaky, které souvisí s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

1. Porucha paměti, která narušuje každodenní život

Porucha paměti patří k nejčastějším příznakům Alzheimerovy choroby, zejména v rané fázi. Senior zapomíná známé informace (kde má uložené oblečení, kde najde potraviny), důležitá data nebo události. Opakovaně se ptá na stejné věci a stále více musí spoléhat na paměťové pomůcky (napsané upomínky) a členy rodiny kvůli aktivitám, které dříve zvládal samostatně.

Typická změna související s věkem

Někdy zapomínáme jména nebo termín schůzky, ale později si na něj vzpomeneme.

2. Zhoršení schopnosti plánovat a řešit problémy

U seniorů s demencí se můžeme setkat se změnou v jejich schopnosti si něco naplánovat a pak to realizovat nebo pracovat s čísly. Mohou mít problémy s tím, jak dodržet známý návod nebo si zachovat přehled o svých finančních vydáních. Senioři se často nedokážou dobře soustředit na určitou aktivitu, a proto jim vykonávání některých činnosti může trvat mnohem déle, než byli dříve zvyklí.

Typická změna související s věkem

Dělám občasné chyby při hospodaření s financemi nebo vedení domácího rozpočtu.

3. Zhoršená schopnost plnit známé úkoly

Senioři trpící Alzheimerovou chorobou mají často problém dokončit rutinní úkol, který dříve běžně zvládali. Mohou mít problém pohybovat se po známém místě, vytvořit si seznam potravin na nákup nebo si pamatovat pravidla oblíbené společenské hry. Nemohou si často vzpomenout, jak se používají některé domácí spotřebiče.

Typická změna související s věkem

Občas potřebujeme pomoc při nastavení mikrovlnné trouby nebo při naprogramování nahrávání televizního pořadu.

4. Zhoršená orientace časem a místem

Senioři s Alzheimerovou chorobou i jinými typy demence mohou mít problém se správným vnímáním času. Ztrácí přehled o aktuálním datu, přesném čase nebo ročním období. Mohou mít problém porozumět tomu, co se neděje právě teď. Zapomínají, kde jsou a jak se na konkrétní místo dostali.

Typická změna související s věkem

Popleteme si den v týdnu, ale později si vzpomeneme.

5. Potíže s vnímáním vizuálních obrazů a prostorových vztahů

Pro některé seniory jsou problémy se zrakem známkou rozvoje Alzheimerovy choroby. Tato situace může vést k potížím s rovnováhou nebo k problémům se čtením. Mohou mít také problémy se správným odhadem vzdálenosti a určení barvy nebo kontrastu, což způsobuje problémy s řízením auta nebo s jízdou na kole.

Typická změna související s věkem

Změny vidění související s šedým zákalem.

6. Problémy při mluvené a psané komunikaci

Senioři s Alzheimerovou chorobou mohou mít problém sledovat konverzaci nebo se k ní připojit. Mohou se zastavit uprostřed rozhovoru (protože neví, jak dál pokračovat) nebo se stále opakovat. Objevuje se i problém se slovní zásobou. Senior nedokáže správně pojmenovat známý předmět nebo použije nesprávný název.

Typická změna související s věkem

Někdy máme problém najít správné slovo.

7. Problém s ukládáním věcí a ztráta schopnosti znovu si vybavit určitý postup

Osoba trpící demencí může věci ukládat na neobvyklá místa. Tyto věci pak není senior schopen najít, protože si nedokáže vybavit postup činnosti, kterou dělal. Často proto obviňuje ostatní členy rodiny nebo sousedy z krádeže.

Typická změna související s věkem

Čas od času uložíme věci na nesprávné místo, ale dokážeme si vzpomenout, jakou činnost jsme dělali, a věc najdeme.

8. Zhoršený nebo špatný úsudek

U seniorů se mohou objevit chyby v úsudku nebo rozhodování. Mohou mít například špatný úsudek při hospodaření s penězi, nebo věnují méně pozornosti úpravě svého zevnějšku a udržování osobní čistoty.

Typická změna související s věkem

Jednou za čas uděláme špatné rozhodnutí nebo chybu, jako například zanedbání výměny oleje v autě.

9. Ztráta zájmu o práci a společenské aktivity

Senior trpící počáteční fází Alzheimerovy choroby si může uvědomovat změny své schopnosti udržet nebo sledovat konverzaci. V důsledku toho může začít omezovat své koníčky a aktivity, které ho dříve bavily, a stranit se společnosti.

Typická změna související s věkem

Někdy máme pocit nezájmu o rodinu nebo o společenské aktivity.

10. Změny nálady a osobnosti

U seniorů trpících Alzheimerovou chorobou se mohou projevovat změny nálady a osobnosti. Mohou být zmatení, podezřívaví, depresivní, vystrašení nebo úzkostní. Mohou se snadno rozčílit na rodinné příslušníky nebo přátele, když jsou v neznámém (pro ně nekomfortním) prostředí.

Typická změna související s věkem
Máme naučené velmi specifické způsoby, jak některé věci dělat. Pokud se tato rutina naruší, jsme podrážděni.

Rozdíl mezi změnami typickými pro stárnutí a varovnými signály demence

Varovné příznaky Alzheimerovy choroby / demence Typické změny související s věkem
Špatný úsudek a rozhodování Jednou za čas udělat špatné rozhodnutí
Neschopnost spravovat rozpočet domácnosti Zapomenout uhradit jednu platbu
Ztráta přehledu o datu nebo ročním období Zapomenout, který je dnes den a vzpomenout si později
Potíže s konverzací Někdy zapomenout, které slovo se má použít
Špatné ukládání věcí a neschopnost vybavit si postup činnosti, které dělal, a věc najít Čas od času něco ztratit
Zdroje

České

Zahraniční

  • Alzheimer’s Society. 10 Warning Sings of Alzheimer´s. 2019. Dostupné z:https://www.alz.org/media/documents/alzheimers-dementia-memory-loss-alzheimers-10-warning-signs-b.pdf

Podle uvedených zdrojů zpracovala doc. PhDr.Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba webových stránek: Webklient