Ordinace lékařů

Úvod 5 Kde hledat pomoc 5 Ordinace lékařů

Psychiatrické ambulance


 

Jedná se o lékařská zařízení pro pacienty s duševním onemocněním.

Psychiatrická ambulance je často místem prvního kontaktu pacienta s psychiatrickou péčí. Tento kontakt bývá velmi často dlouhodobý a kontinuální. Psychiatři mohou – stejně jako neurologové či geriatři – předepisovat léky na Alzheimerovu chorobu. V případě, že ambulantní léčba nestačí, doporučí lékař léčbu na lůžkovém oddělení psychiatrické nemocnice.

Seznam psychiatrických ambulancích je uveden na níže uvedeném odkazu, případně opět v národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Neurologické ambulance


 

Neurologická ambulance zajišťuje kompletní diagnostiku a léčbu širokého spektra onemocnění jak centrálního, tak periferního nervového systému a struktur souvisejících s tímto systémem. Léčí onemocnění mozku a nervové soustavy a zaměřují se na ta onemocnění, která mají dopad na fyzickou stránku pacienta – pohyblivost, správnou funkci orgánů apod.

Po příchodu do neurologické ambulance se absolvuje základní vyšetření. Při první návštěvě ordinace, lékař si zjistí základní informace. Kromě jiných například přítomnost souvisejících onemocnění v rodině nemocného. Pak se cíleně zaměří na charakter potíží nemocného, jejich trvání a přidružené komplikace. Při dalších setkáních se bude zaměřovat na jejich vývin v čase.

Neurologové stejně jako psychiatři a geriatři mohou předepisovat léky na Alzheimerovu chorobu.

Seznam neurologických ambulancí je uveden v rámci Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Geriatrické ambulance


 

V rámci Geriatrické ambulance je zajišťována péče o seniory s chronickými nemocemi, převážně se jedná o nemocné s postižením více orgánů se zaměřením na péči o pacienty s počínajícími projevy demence.

Geriatrické ambulance provádí diagnostiku, léčbu a dlouhodobé sledování pacientů s cílem zachování co nejlepší soběstačnosti do vysokého věku nemocných se snahou prevence závažných onemocnění stáří. Posuzuje se zde také zdravotní stav seniorů před závažnými chirurgickými zákroky.

Geriatrické ambulance jsou specializované lékařské ambulance, které se starají o pacienty v seniorském věku, zpravidla nad 65 let. Uceleně řeší zdravotní problémy, které v souvislosti s vyšším věkem vznikají, ať už jsou fyzického nebo duševního rázu.

Seznam geriatrických ambulancí je uveden na webových stránkách České gerontologické a geriatrické společnosti:

Nemocnice


 

Nemocnice je lékařské zdravotnické zařízení určené k léčení lidí. Zajišťuje zdravotní péči jen na nezbytně dlouhou dobu. Dle zdravotního stavu jsou pacienti propuštěni do domácí péče.

V případě, že pacient není schopen se postarat sám o sebe a není k dispozici jiná péče, je možné využít oddělení sociálních lůžek, které jsou v některých nemocnicích k dispozici. Umístění pacienta na toto oddělení je možné pouze na přechodnou dobu, do doby, než mu bude zajištěna sociální služba trvalého charakteru.

Posláním oddělení je zabezpečovat podporu a kvalitní péči dospělým osobám, které se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby, ale již nevyžadují hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Uživatelům je vytvářeno příjemné téměř domácí prostředí, kde se mohou cítit bezpečně a je rozvíjena jejich soběstačnost. Nejedná se však o službu trvalého charakteru.

Umístění na oddělení je možné na přechodnou dobu, do doby, než bude uživateli zajištěna sociální služba trvalého charakteru (například osobní asistence, pečovatelská služba, domov pro seniory).

Cíle služby:

  • základním cílem při poskytování služby je zajištění péče a podpory uživatelům, a to do doby, než si zajistí odpovídající péči nebo sociální službu;
  • posílení či udržení orientace uživatelů v běžných životních situacích a podpora ve vlastním aktivním řešení sociální situace;
  • zachování soběstačnosti a kvality života uživatelů;
  • předcházení závislosti uživatelů na službě;
  • eliminace sociální izolace (kulturní akce, návštěvy duchovních a také dobrovolníků);
  • poskytování a zkvalitňování služeb dle nových poznatků kvalifikovanými zaměstnanci;
  • předání uživatele do další péče jiné služby nebo osoby.

Seznam nemocnic je uveden v národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Tvorba webových stránek: Webklient