Každodenní aktivity

Úvod 5 Jak pečovat doma 5 Každodenní aktivity

Každodenní aktivity osoby s demencí zahrnují soubor rutinních činností, které vykonává v domácím prostředí samostatně nebo s dopomocí další osoby.  Jsou to činnosti, kterým se obvykle věnuje ve stejnou denní dobu a jsou tak začleněny do struktury dne (například ráno po snídani si obvykle sedne do křesla a sleduje v televizi ranní vysílání). 

Pro seniora s demencí jsou rutinní návyky důležité, umožňují mu dodržovat denní rytmus, protože rutinní aktivity pro něj v průběhu dne představují „záchytné body“. Rutinní činnosti, které měl ve zvyku mnoho let vykonávat stejným způsobem, mu zůstávají uchované v paměti. I při kognitivním postižení si senior pamatuje, že je má vykonat, a to mu dává pocit jistoty a autonomie. Připomínají mu dobu, kdy byl soběstačný, uklidňují ho a snižují pocity stresu. Proto je potřeba podporovat seniora s demencí, aby si tyto rutinní návyky zachoval co možná nejdéle.    

Řadíme sem např.:

   • hygienu
   • oblékání
   • péči o domácnost
   • nakupování
   • stravování
   • návštěvy příbuzných a přátel
   • sledování televize

Vykonávání rutinních každodenních aktivit dává pocit určitého řádu a stability. Umožňuje to seniorovi s demencí zachovat si svoji osobní důstojnost, dává mu pocit smysluplného života a pomáhá omezit projevy nežádoucích vzorců chování, jako například bloudění. Význam domácího prostředí (domu nebo bytu) tak přesahuje svoji základní funkci, tj. obydlí a představuje pro seniora s demencí symbol identity, kterou si během svého života vybudoval.

Je ale potřeba, aby si pečující osoba pravidelně ověřovala, zda tyto aktivity senior s demencí opravdu zvládá (pokud s ním pečující osoba trvale nebydlí ve společné domácnosti) a nespoléhala se jen na informace od seniora.

Organizace aktivit v průběhu dne

 

Vykonávání každodenních aktivit představuje mezníky, které určují strukturu jednotlivých dní a jejich smysluplnou náplň. Pro jejich úspěšné zvládání je potřeba seniora s demencí podporovat k činnostem a snažit se ho maximálně zapojovat do všech aktivit, které je schopen alespoň částečně zvládnout.

Ranní činnosti

Vstávání ve stejnou dobu

Pomáhá udržovat základní rytmus dne. Je důležité respektovat dobu, která seniorovi vyhovuje (byl na ni z minulosti zvyklý).

Počáteční stadia demence – monitoring – zatelefonovat, zeptat se seniora, jak se vyspal, co se mu zdálo (podpora na dálku).

Středně pokročila stadia demence osobní asistence při buzení, vstávání z lůžka a dalších činnostech – senior postupně ztrácí pojem o čase a stává se více nesoběstačným.

Pokročilá stadia demence (těžká forma demence) – podpora zachování základního denního režimu (pravidelné probuzení). Senior je v tomto stadiu zcela nesoběstačný, s omezenou mobilitou a velkou část dne tráví v lůžku. Ztrácí se návyky rutinních činnosti, které senior dříve zvládal.

Ranní hygiena a oblékání

Rituál, kterým se začíná každý den (čištění zubů, mytí, oblékání). 

Počáteční stadia demence

 • monitoring – senior je schopen zvládnout základní hygienu a oblékání bez pomoci druhé osoby. Stačí jen ověření, že je vše v pořádku.

Středně pokročila stadia demence

 • pomoc při organizaci aktivit při hygieně – viditelné a přehledné umístění hygienických pomůcek v koupelně (barevné kontrasty, stále stejné místo).
 • pomoc při vykonávání hygieny – zhoršuje se schopnost orientace v čase a schopnost vybavit si jednotlivé fáze určité činnosti. Proto je nutné připomínat jednotlivé fáze hygieny (dej si pasu na kartáček, napustíme si vodu do umyvadla).
 • příprava oblečení – neměnit místo, kde je oblečení připravené, nezůstávat celý den v pyžamu nebo v županu. Denní oděv pomáhá seniorovi s demencí, aby si uvědomil strukturu dne.

Pokročilá stadia demence (těžká forma demence)

 • zajištění všech činností spojených hygienou – provedení hygieny již zajišťuje pečující osoba. Snažit se alespoň symbolicky do realizace činností spojených s hygienou zapojit i seniora s demencí.

Snídaně

Je potřeba dodržovat stanovenou dobu a rituály, na které je senior s demencí zvyklý.

Počáteční stadium

 • monitoring – senior si zvládne většinou připravit snídani sám, stačí telefonické ověření (co si dnes snídal?).

Středně pokročila stadia demence

 • pomoc při organizaci snídaně – příprava potravin a připomenutí jednotlivých činnosti (dej vodu do varné konvice, zapni ji a uvař si čaj, z ledničky vyndej jogurt, rohlíky jsou v krabici na pečivo)

Pokročilá stadia demence (těžká forma demence)

 • zajištění všech činností s pojených se snídaní – jednotlivé činnosti, které vykonáváme komentuje, abychom alespoň symbolicky zapojili seniora
 • pomoc při přípravě a konzumování snídaně – servírování snídaně na stůl nebo na tác k lůžku; namazat chléb a rozkrájet na menší sousta, otevřít jogurt a dát do něj lžičku; později je nutné seniora s demencí krmit.

  Aktivity v průběhu dne

  Zahrnují plánované aktivity, které senior s demencí rád vykonává. Při jejich společném plánování, je třeba zohlednit jak dřívější záliby v těchto aktivitách, tak i současné schopnosti. Pokud je na seniorovi vidět únava nebo ztrácí o aktivitu zájem, je vhodné s činností přestat. Náročnější aktivity plánujeme spíše na dopoledne. Dodržování denního rytmu je možné podpořit uspořádáním denních aktivit (zaměstnáním seniora) v průběhu dne tak, aby byl večer unavený a sám se těšil na noční odpočinek.

  Snažíme se o dodržování pravidelné doby pro:

  • svačinu a oběd
  • dopolední / odpolední procházky (podle ročního období)
  • odpolední odpočinek

  Počáteční stadium

  • monitoring – stačí podpora na dálku, např. si telefonicky ověříme, zda aktivitu zvládl

  Středně pokročila stadia demence

  • pomoc při organizaci plánovaných činnosti – příprava potravin a připomenutí jednotlivých činnosti spojených se svačinou a obědem (ve spíži máš jablka, ve 12 hodin ti přivezou v jídlonosiči oběd, odpoledne půjdeme na procházku).

  Pokročilá stadia demence (těžká forma demence)

  • zajištění všech činností spojených s aktivitami – v průběhu dne je potřeba, aby plánované aktivity seniora zajišťovala pečující osoba.

  Aktivity v závěru dne

  Zahrnují činnosti spojené s přípravou večeře, večerní aktivity (sledování televize, čtení), večerní hygienu a přípravu ke spánku.

  Počáteční stadium

  • monitoring – senior se schopen vše zvládnout sám, telefonická podpora ověření (co jsi měl k večeři, budeš se dívat na večerní film, vyprané pyžamo jsem ti dala do skříně).

  Středně pokročila stadia demence

  • pomoc při organizaci a vykonávání plánovaných činnosti
  • příprava potravin a připomenutí jednotlivých činnosti spojených s večeří (v lednici je salám, chleba ke v krabici, čaj máš uvařený v termosce v kuchyni na stole)
  • večerní program (pustit televizi, nachystat na křeslo deku na přikrytí nohou)
  • hygiena (viditelné a přehledné umístění hygienických pomůcek v koupelně – barevné kontrasty, stále stejné místo), dopomoc při hygieně
  • rozestlat lůžko, připravit pyžamo.

  Pokročilá stadia demence (těžká forma demence)

  • zajištění všech činností spojených s aktivitami v závěru dne – příprava večeře, krmení, hygiena a uložení do lůžka v plném rozsahu již zajišťuje pečující osoba.
  • přítomnost druhé osoby i přes noc – může docházet ke změně denního rytmu, kdy senior přes den pospává a v noci je čilý, bloudí po místnosti.
  Zdroje

  České

   

  Zahraniční

  Tvorba webových stránek: Webklient