Agentury domácí péče

Úvod 5 Kde hledat pomoc 5 Agentury domácí péče

Agentury domácí péče


 

Zajišťují zdravotní péči o dlouhodobě nemocné. Poskytují komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům všech věkových skupin v domácím prostředí. O domácí péči rozhoduje ošetřující praktický lékař.

Při domácí péči dochází ošetřovatelé ke svému svěřenci, aby mu pomohli při péči o sebe samé, s hygienou, oblékáním či stravováním, vařením, při údržbě domácnosti. Pečovatelé v rámci dlouhodobé domácí péče fungují také jako doprovod k lékaři, na úřady, za kulturou, na rehabilitace a podobně.
Tento způsob péče se soustředí hlavně na pacienty s chronickým onemocněním, a to jak fyzického, tak psychického rázu. Dále se domácí péče poskytuje osobám, které se nachází v konečné fázi života. V případě nařízení lékaře je však možná také preventivní domácí péče, kdy se sledují náhlé změny zdravotního stavu (např. kritické hodnoty krevního tlaku či obsahu cukru v krvi).

Domácí péče je službou, na níž má nárok každý občan České republiky, pakliže získá odporučení od svého lékaře a má zdravotní pojištění, z něhož se domácí péči hradí v plné výši. Ošetřovatel může docházet až třikrát denně na jednu hodinu. Pro výkon domácí péče však může nemocný potřebovat speciální vybavení. To už pojišťovna zpravidla hradí pouze částečně. Na pokrytí těchto výdajů je možné požádat o jiné formy pomoci (příspěvek na péči).

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb a možnosti vyhledat si konkrétní agenturu domácí péče v konkrétním místě bydliště:
Tvorba webových stránek: Webklient