Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma

Matka Tereza

Tyto webové stránky jsou vytvořeny pro pomoc a podporu lidí s onemocněním demencí a lidí, kteří o ně pečují. Najdete zde informace, které jsou podstatné pro zajištění péče a důstojného života člověka nemocného demencí. Jedním z cílů webu je podpora neformální péče v domácím prostředí, kdy jednou z hlavních překážek může být nedostatek informací.

Úvodní slovo o projektu


Do konce roku 2023 realizovala Charita Ostrava ve spolupráci s partnery projekt podpořený z programu Fondu EHP a Norska - Zdraví a programové oblasti 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví. Podpořený projekt nesl název: „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“ s reg. číslem ZD-MGS2-007.

Účelem projektu bylo posílení opatření na podporu prevence demence prostřednictvím realizace vzdělávacích a podpůrných aktivit pro neformální pečovatele a zvýšení povědomí o demenci u široké veřejnosti. Projekt řešil problematiku specifické péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence a jejich dopad na neformální pečovatele.

Aktuality

Příběh naděje.

Film o pomoci pečujícím.

Tvorba webových stránek: Webklient