Porozumění demenci: komplexní průvodce pro veřejnost

Úvod 5 Aktuality 5 Porozumění demenci: komplexní průvodce pro veřejnost

Onemocnění demencí zásadně mění život nemocného člověka i jeho blízkých. Podpora rodiny, stabilní zázemí a využití profesionálních služeb umožňují nemocnému prožívat jeho život co nejkvalitněji. Kolektiv autorů z Lékařské fakulty Ostravské univerzity zpracoval informační brožuru, kterou si můžete stáhnout a využít pro pomoc v řešení své vlastní životní situace: Porozumění demenci – komplexní průvodce pro veřejnost. Materiál vznikl v rámci projektu Charity Ostrava “Život s demencí” podpořeného grantem z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů.

Průvodce porozuměním demenci v Česku.
Tvorba webových stránek: Webklient