Setkávání pečujících o lidi s demencí

Setkávání pečujících o lidi s demencí

Člověk pečující v domácím prostředí o svého blízkého, který trpí onemocněním demencí, se může ocitnout na hranici svých psychických i fyzických možností. Pomocí může být sdílení náročnosti domácí péče s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Srdečně Vás zveme na bezplatná Setkávání pečujících o lidi s demencí, která povede odborník v oblasti péče o lidi s demencí a začnou od dubna 2024.

Účastníci setkání společně řeší témata, otázky a situace spojené s každodenní péčí a životem s člověkem s onemocněním.

Termíny setkání: 23. 4., 28. 5., 24. 9., 22. 10. 2024, 16–18 h

Místo setkávání a kontakt: Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Mgr. Martina Krhutová,
e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692, web: www.ostrava.charita.cz

Ke stažení: leták – Setkávání pečujících o lidi s demencí

Stále jsem to já – nábídka pro lidi s onemocněním demencí

Stále jsem to já – nábídka pro lidi s onemocněním demencí

Nemocný člověk, kterému odborný lékař (nejčastěji neurolog nebo psychiatr) sdělí diagnózu onemocnění demencí, se často ocitá v depresi, má strach z budoucnosti, potřebuje poradit, jak řešit svou nelehkou sociální situaci.

Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory nabízí aktivitu „Stále jsem to já“ všem lidem, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba nebo jiná forma demence.

Aktivita “Stále jsem to já” je poskytována bezplatně a lze ji využít středu v Charitním středisku Gabriel, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Jih, Zábřeh  v době 10 – 12 h, 13 – 15 h. Po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný, individuální termín. Těšíme se na Vaši návštěvu!

V Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory provozovaném Charitou Ostrava Vám pro tuto životní situaci nabízíme informace, poradenství, podporu a také místo, kde můžete být sám sebou, prostředí, kde budete přijímán(a) jako jedinečná lidská bytost. Máte zde možnost si také prostě „jen“ popovídat, sdílet Vaše obavy a představy o budoucnosti.

Stále jsem to já – pomoc lidem s onemocněním demencí – leták
Život s demencí – všeobecný leták

Kde nás najdete, kontakty:
Charita Ostrava, Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory
Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh
Ivona Polášková, DiS., tel.: 739 323 933, e-mail: ivona.polaskova@ostrava.charita.cz
Bc. Veronika Curylová, tel.: 731 131 951, e-mail: veronika.curylova@ostrava.charita.cz

Klientka domova pro seniory se svým synem vyhlíží z okna domova.

Porozumění demenci: komplexní průvodce pro veřejnost

Porozumění demenci: komplexní průvodce pro veřejnost

Onemocnění demencí zásadně mění život nemocného člověka i jeho blízkých. Podpora rodiny, stabilní zázemí a využití profesionálních služeb umožňují nemocnému prožívat jeho život co nejkvalitněji. Kolektiv autorů z Lékařské fakulty Ostravské univerzity zpracoval informační brožuru, kterou si můžete stáhnout a využít pro pomoc v řešení své vlastní životní situace: Porozumění demenci – komplexní průvodce pro veřejnost. Materiál vznikl v rámci projektu Charity Ostrava “Život s demencí” podpořeného grantem z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů.

Zveme vás na setkání “Podpůrné skupiny pro pečující osoby o člověka s demencí”

Zveme vás na setkání “Podpůrné skupiny pro pečující osoby o člověka s demencí”

Pokud někdo ve Vašem okolí onemocní demencí, nesporně se mění zásadně život nemocného, pečující osoby a celé rodiny. Podpora rodiny a vytváření stabilního zázemí umožňuje nemocnému člověku prožívat jeho život co nejkvalitněji. Díky domácí péči dochází k oddálení ústavní péče, je podpořena samostatnost nemocného člověka, jeho vazby s blízkými a zachování jeho vlastních zvyků či rituálů. Přijměte, prosím, pozvání k účasti na Podpůrné skupině pro pečující osoby o člověka s demencí. 

Podpůrná skupina vzniká za účelem pomoci pečujícím osobám. Doba trvání jedné skupiny je cca 2 hodiny. Skupinu povedou zkušení odborníci s dlouholetou praxí. Během skupiny budou řešeny zásadní témata, otázky a situace, spojené s každodenní domácí péčí a životem s člověkem s onemocněním demencí. Maximální počet účastníků ve skupině je 15 osob. V roce 2023 budou probíhat setkání pravidelně každý měsíc v několika termínech. Po dobu setkání můžeme zajistit péči o Vašeho blízkého v domácím prostředí. Aktivita je realizována ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.

Účast v podpůrné skupině i péči poskytujeme ZDARMA.

Termín:

11. a 12. prosince 2023, 14—16 h., 16—18 h.

Místo konání:

Charita Ostrava

Kořenského1323/17,Ostrava Vítkovice

kudy k nám

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Krhutová

projektový manažer projektu, Charita Ostrava

e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz

gsm: +420 733 676 692

Tvorba webových stránek: Webklient